Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Wakacje, wakacje ......
Wszystkim Dzieciom oraz ich Rodzicom

życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń,

fantastycznych przygód i samych słonecznych dni

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego:
8.30 - przedszkole;
10.00- klasy 1-3;
11.30 - klasy 4-5;
13.00 - klasy 6-7.
Zakończenie roku planowane jest na dziedzińcu szkoły.


Z poważaniem
Agnieszka Pierzchała
Dyrektor szkoły


DOWOZY - DNI SPRAWDZIANU KLASY 8 (16 – 17- 18 CZERWIEC )

Studzianki 8.00 - Przezwody 8.10 – Pęczyny 8.15 - Zagrody 8.20 - Szkoła 8.30

Wilczyce Ostra Góra 8.00 – Bugaj 8.05 – Sobótka 8.10 Kolonie Wil. 8.15 – Łukawa 8.20 – Szkoła 8.30

ODWOZY 16 CZERWCA (WTOREK )GODZ. 12.00
ODWOZY 17 CZERWCA (ŚRODA ) GODZ. 11.30
ODWOZY 18 CZERWCA (CZWARTEK ) GODZ. 11.15

TRASY ODWOZU TAKIE SAME JAK PORANNE

Informacje dotyczące organizacji roku szkolnego
Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostaje przedłużona do 26 czerwca 2020r.

W związku ze zmianą organizacji egzaminów ósmoklasisty następują zmiany w terminach dni wolnych w następujący sposób:

12.06.2020 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (termin ustalony na początku roku szkolnego),

16-18.06.2020 - dni wolne od zajęć dydaktycznych wynikające z organizacji egzaminu ósmoklasisty.


Z poważaniem
Agnieszka Pierzchała
Dyrektor szkoły


Opieka w szkole od 25.05.2020r.
Szanowni Rodzice,


Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dopuszcza możliwość przywrócenia opieki w klasach I-III. W związku z tym proszę zainteresowanych Rodziców korzystaniem z zajęć opiekuńczych o złożenie deklaracji załączonej poniżej. Deklaracje można przekazywać osobiście w godzinach pracy szkoły bądź drogą elektroniczną (wilczyce@vp.pl). Informuję jednocześnie, że planowane rozpoczęcie przewidziane jest na 25 maja 2020r. Szczegółowe warunki organizacji zajęć będą podane po ustaleniu liczby dzieci zainteresowanych korzystaniem z tej formy opieki.


Deklaracja rodzica


Z poważaniem
Agnieszka Pierzchała
Dyrektor szkołyOpieka w przedszkolu od 11.05.2020r.
Szanowni Rodzice,

Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19 dopuszcza możliwość przywrócenia opieki w oddziale przedszkolnym/ punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach. W związku z tym proszę zainteresowanych Rodziców korzystaniem z zajęć opiekuńczych o złożenie deklaracji załączonej poniżej. Deklaracje można przekazywać osobiście w godzinach pracy szkoły bądź drogą elektroniczną (wilczyce@vp.pl). Informuję jednocześnie, że planowane rozpoczęcie przewidziane jest na 11 maja 2020r.


Deklaracja rodzicaZ poważaniem
Agnieszka Pierzchała
Dyrektor szkoły


Rośliny dla szkoły.
Szanowni Rodzice, Mieszkańcy Gminy, Przyjaciele naszej Szkoły!

Korzystając z pięknej pogody pracujemy nad upiększeniem terenu wokół szkoły, w związku z tym zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie "roślinne". Potrzebujemy szybko rosnących pnączy do obsadzenia skarpy, jeśli robicie Państwo porządki w ogródkach i coś Wam zbywa, chętnie ten naddatek przyjmiemy. Rośliny można zostawiać pod budynkiem w godzinach pracy szkoły

Agnieszka Pierzchała
Dyrektor SzkołyRekrutacja do przedszkola
Wielkanoc 2020


Zdalne nauczanie
Szanowni Państwo!

Od jutra ruszamy z nauczaniem zdalnym. Będziemy korzystać z usługi Microsoft Teams. Uczniom przekazaliśmy instrukcje logowania oraz plan zajęć w zakładce Kalendarz. Zdajemy sobie sprawę, że to dla nas wszystkich nowe doświadczenie, dlatego wspierajmy się nawzajem.

Agnieszka Pierzchała
Dyrektor SzkołyZapraszamy do przedszkola


Ankieta dotycząca internetu
Szanowni Państwo,
W związku decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą wdrożenia nauczania zdalnego zwracam się z pilną prośbą o wypełnienie ankiety określającej możliwości dostępu do komputerów oraz możliwości dostępu do internetu. Ankieta zostanie Państwu udostępniona drogą mailową na na adresy Office 365 dzieci, z ograniczeniem czasowym wypełnienia od jutra tj. 23.03.2020 od godz. 9.00 do 24.03.2020 do godz. 9.00. Bardzo proszę o poważne potraktowanie tych informacji, ponieważ zależy nam, aby każdy uczeń miał zapewniony dostęp do przesyłanych danych, które na ten moment będą stanowiły podstawową formę kształcenia. Jeśli macie Państwo utrudniony dostęp do komputera, bądź jego brak, szkoła w uzasadnionych przypadkach może na czas nauki zdalnej wypożyczyć komputer, proszę o zgłaszanie takich informacji do sekretariatu szkoły.

Agnieszka Pierzchała
Dyrektor SzkołyUwaga interesanci


Nauczanie zdalne
W związku z zawieszeniem zajęć do 25 marca 2020r na szkolnym portalu Office 365 lub dzienniku elektronicznym nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach będą zamieszczali materiały do samodzielnej realizacji przez uczniów zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Uczniowie w danym dniu realizują udostępnione zadania i przekazują informację zwrotną nauczycielowi.
Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki, w tym okresie uczniowie powinni w sposób indywidualny uzupełniać swoją wiedzę lub nadrabiać zaległości.

Informujemy, iż nauczyciele w tym czasie pozostają do dyspozycji uczniów i rodziców, w godzinach swojej pracy, za pośrednictwem mediów elektronicznych. Zachęcamy do podejmowania kontaktów z nauczycielami w tej formie na zasadzie e-learningu.
W przypadku problemów z logowaniem do usługi Office 365 kontaktujemy się na mejl rafal.spychala@szkolawilczyce.pl.
W przypadku problemów z logowaniem się do dziennika to z sekretariatem szkoły /telefonicznie/

Poniżej link ze stronami do wykorzystania w nauce zdalnej
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna?fbclid=IwAR130p8snM5Wq43sYYw-xhLWLOGsfyXV1P1dksAUL4CcQ3YvSL6KCSvW7OQ

Agnieszka Pierzchała
Dyrektor SzkołyZAJĘCIA ODWOŁANE
Szanowni Państwo

Decyzją Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego od dnia jutrzejszego tj. od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku zawiesza się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych.

W tym czasie rodzicom dzieci zdrowych do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy na okres 14 dni, a dla dzieci chorych do 14 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy do 60 dni.

Nie będzie wydłużony rok szkolny 2019/2020, dzieci nie będą odrabiały zajęć.

Bardzo proszę o pozostanie z nami w kontakcie i śledzenie wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz strony internetowej.

Agnieszka Pierzchała
Dyrektor SzkołyZajęcia rozwijające z biologii-badamy, doświadczamy, eksperymentujemy....
Odbywające się w naszej szkole zajęcia rozwijające z biologii, cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Zajęcia prowadzimy metodą eksperymentu badawczego Ich celem jest rozszerzanie wiedzy biologicznej poprzez praktyczne zajęcia ćwiczeniowe i doświadczalne. Uczymy się korzystania z różnych źródeł informacji , stosujemy różnorodne metody budzące zainteresowania i pasje uczniów, wyzwalające aktywne postawy i zaangażowanie. Doskonalimy mikroskopowanie , sporządzanie i wybarwianie preparatów mikroskopowych, stawiamy problemy badawcze i kreatywnie je rozwiązujemy.
Realizacja zajęć jest ukierunkowana na umiejętność obserwacji środowiska, pozyskiwania i gromadzenia o nim informacji, a także umiejętności pracy w grupie.

Język rosyjski w szkole.
Od października 2019 w naszej szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego .Zajęcia zorganizowano z myślą o uczniach zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności lingwistycznych .Celem zajęć było stworzenie uczniom szansy poznania wartości wielokulturowych, wychowania w duchu tolerancji do odmiennej kultury a także rozbudzanie zainteresowania językiem rosyjskim..
Zajęcia podzielono na zakresy tematyczne. W obrębie każdego zakresu realizowano materiał leksykalny. Naukę rozpoczęto od wprowadzania alfabetu rosyjskiego oraz podstaw zasad wymowy i akcentowania. Wprowadzanie nowych treści odbywało się w formie "zabawy językiem" i urozmaicano nauką prostych wierszyków i piosenek.
B. M.
Zajęcia rozwijające w klasach 1-3
W klasie III jeden raz w tygodniu po jednej godzinie w środę prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia.
W klasie II prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia, jedna godzina w tygodniu w czwartki.
Zajęcia rozwijające z historii.
W I semestrze r.szk.2019/20 uczniowie klas IV i VII uczestniczyli w zajęciach rozwijających z historii. Zarówno w kl. IV jak i VII celem zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów, rozbudzenie ich zainteresowań historią, zachęcenie do samodzielnego zdobywania i przetwarzania informacji
z różnych źródeł.
W kl. IV uczniowie poszerzali wiadomości o dodatkowe treści, na których realizację nie byłoby czasu na lekcjach historii, mieli też możliwość zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Okazją ku temu była wycieczka zorganizowana do Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, gdzie mogli zobaczyć różne rodzaje źródeł historycznych i posłuchać ciekawych opowieści o historii naszego miasta.
W klasie VII najwięcej czasu poświęciliśmy na opracowanie projektu: Sandomierz w oczach młodych przewodników. Każdy z uczniów wybrał sobie jeden z zabytków Sandomierza, przygotował o nim informacje, nauczył się tekstu na pamięć, a następnie już na żywo, podczas wycieczki po Sandomierzu miał możliwość wcielenia się w rolę przewodnika. Odbiorcami tych wiadomości byli uczniowie klasy V, którzy po skończonej wycieczce wyłonili, w tajnym głosowaniu, najlepszego przewodnika. Został nim Aleksander Ciupiński, prezentujący informacje na temat Domu Długosza. Ze swej strony muszę dodać, że wszyscy uczniowie pięknie przygotowali się do swoich wystąpień. Przyjemnie było słuchać naszej młodzieży.


Warsztaty podróżnicze dla przedszkolaków.
Warsztaty podróżnicze w przedszkolu- tym razem podczas warsztatów podróżniczych dzieci przeniosły się do dalekiej Mongolii. Miały okazję zamieszkać na chwilę w tradycyjnym mongolskim domu zwanym "jurtą", pooglądać różne pamiątki z tego kraju, wydoić jaka (zwierzę które w Mongolii ludzie hodują dla mleka i wełny), a nawet spróbować mlecznej herbatki.