Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Język rosyjski w szkole.
Od października 2019 w naszej szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego .Zajęcia zorganizowano z myślą o uczniach zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności lingwistycznych .Celem zajęć było stworzenie uczniom szansy poznania wartości wielokulturowych, wychowania w duchu tolerancji do odmiennej kultury a także rozbudzanie zainteresowania językiem rosyjskim..
Zajęcia podzielono na zakresy tematyczne. W obrębie każdego zakresu realizowano materiał leksykalny. Naukę rozpoczęto od wprowadzania alfabetu rosyjskiego oraz podstaw zasad wymowy i akcentowania. Wprowadzanie nowych treści odbywało się w formie "zabawy językiem" i urozmaicano nauką prostych wierszyków i piosenek.
B. M.
Zajęcia rozwijające w klasach 1-3
W klasie III jeden raz w tygodniu po jednej godzinie w środę prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia.
W klasie II prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia, jedna godzina w tygodniu w czwartki.
Zajęcia rozwijające z historii.
W I semestrze r.szk.2019/20 uczniowie klas IV i VII uczestniczyli w zajęciach rozwijających z historii. Zarówno w kl. IV jak i VII celem zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów, rozbudzenie ich zainteresowań historią, zachęcenie do samodzielnego zdobywania i przetwarzania informacji
z różnych źródeł.
W kl. IV uczniowie poszerzali wiadomości o dodatkowe treści, na których realizację nie byłoby czasu na lekcjach historii, mieli też możliwość zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Okazją ku temu była wycieczka zorganizowana do Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, gdzie mogli zobaczyć różne rodzaje źródeł historycznych i posłuchać ciekawych opowieści o historii naszego miasta.
W klasie VII najwięcej czasu poświęciliśmy na opracowanie projektu: Sandomierz w oczach młodych przewodników. Każdy z uczniów wybrał sobie jeden z zabytków Sandomierza, przygotował o nim informacje, nauczył się tekstu na pamięć, a następnie już na żywo, podczas wycieczki po Sandomierzu miał możliwość wcielenia się w rolę przewodnika. Odbiorcami tych wiadomości byli uczniowie klasy V, którzy po skończonej wycieczce wyłonili, w tajnym głosowaniu, najlepszego przewodnika. Został nim Aleksander Ciupiński, prezentujący informacje na temat Domu Długosza. Ze swej strony muszę dodać, że wszyscy uczniowie pięknie przygotowali się do swoich wystąpień. Przyjemnie było słuchać naszej młodzieży.


Warsztaty podróżnicze dla przedszkolaków.
Warsztaty podróżnicze w przedszkolu- tym razem podczas warsztatów podróżniczych dzieci przeniosły się do dalekiej Mongolii. Miały okazję zamieszkać na chwilę w tradycyjnym mongolskim domu zwanym "jurtą", pooglądać różne pamiątki z tego kraju, wydoić jaka (zwierzę które w Mongolii ludzie hodują dla mleka i wełny), a nawet spróbować mlecznej herbatki.

Spotkanie doradców zawodowych
Dnia 27 lutego 2020 r. o godzinie 12.00.odbyło się w naszej szkole, szkolenie szkolnych doradców zawodowych organizowane w ramach działań Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego.
W programie:
1. Warsztaty dotyczące korzystania z utworzonej platformy informacyjnej doradztwa zawodowego – p. R. Spychała,
2. „Idea coachingu w doradztwie zawodowym” – p. A. Drypa,
3. Sprawy różne - p. Ł. Stróżyk.

20.02.2020 - Zabawa choinkowa
W dniu 20.02.20202r. w szkole odbędzie się choinka – bal karnawałowy.

Zabawę rozpoczynamy o godzinie 1300.
W tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Przedszkole, kl. 1-4 zabawa do 16

Kl. 5-8 zabawa do 1800

Zabawę uświetnią animatorzy z Fabryki Ruchu

Serdecznie zapraszamy!
KURSY MIKORBUSÓW W CZWARTEK 20 LUTY
Bus 1 Studzianki 12.00 Przezwody 12.10 Pęczyny 12.20 - Szkoła Wilczyce
Bugaj 12.30 - Szkoła Wilczyce

Bus 2 Łukawa 12.00 Wysiadłów 12.05 Radoszki 12.10 - Szkoła Wilczyce
Tułkowice 12.20 - Szkoła Wilczyce

Bus 3 Radoszki 12.00 Dacharzów 12.10 Zagrody 12.15 - Szkoła Wilczyce
Kolonie Wil. 12.25 - Szkoła Wilczyce

ODWOZY DLA DZIECI MŁODSZYCH KLAS O - IV godz.16.00

BUS 1 16.00 Tułkowice - Przezwody - Pielaszów
Bus 2 16.00 Radoszki - Wysiadłów
16.20 Bugaj - Kolonie
Bus 3 16.00 Radoszki - Dacharzów - Zagrody - Pęczyny
16.20 Wilczyce Ostra Góra


ODWOZY KLAS STARSZYCH IV - VIII godz.18.00
Bus 1 18.00 Tułkowice - Zagrody - Pęczyny - Przezwody - Pielaszów - Studzianki
Bus 2 18.00 Bugaj - Kolonie Wil. - Radoszki

Na lodowisko marsz
W ramach zajęć rozwijających z geografii uczniowie kl.8 udali się w sobotę na lodowisko w Sandomierzu. Jeszcze przed jazdą na łyżwach mieli możliwość poznania Parku Piszczele jego walorów przyrodniczych. Zajęcia na lodowisku przyniosły uczniom i opiekunowi dużo radości i frajdy z jazdy na łyżwach, upadków na lód /kości całe/. Nasi uczniowie udzielili wywiadu redaktorowi Radia Kielce.
"Zostań Doktorem Dolittle"
20 stycznia w naszej szkole odbyły się eliminacje do Konkursu Wiedzy Zoologicznej "Zostań Doktorem Dolittle. Głównym organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Dorosłych "Promotor" pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddz. Kielce.
Głównym celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o zwierzętach oraz przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w technikum o profilach : zootechnicznym i weterynaryjnym.
Do eliminacji wstępnych przystąpiło 13 uczniów z klasy ósmej. Test zawierał 30 pytań sprawdzających wiedzę zoologiczną i znacznie wykraczał poza podstawę programową szkoły podstawowej. Jego zadaniem było wyłonienie dwójki najlepszych uczniów.
Największą liczbę punktów otrzymały: Patrycja Grudzień i Magdalena Łowicka. Uczennice te będą reprezentowały naszą szkołę w Finale Wojewódzkim, który odbędzie się 6 marca w CKD "Promotor" w Kielcach.
Życzymy powodzenia !
B.M.

Jak zapobiegać wszawicy.
W trosce o dobro i zdrowie naszych uczniów i wychowanków zachęcamy Państwa do zapoznania z broszurą informacyjną (link poniżej) dotyczącą występowania i zapobiegania wszawicy. Ulotka pokazuje również fakty i mity o popularnej w naszych czasach przypadłości. Zachęcamy Państwa do współpracy w zakresie profilaktyki oraz walki z pedikulozą.
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/wszawica_BROSZURA_A5.pdf
Szkolenie - „Nie zagub dziecka w sieci”
Szkolenie w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”, poświęcone cyberprzemocy i zjawisku sekstingu, odbędzie się 30 stycznia (czwartek) o godz. 18 pod linkiem: https://www.facebook.com/naukatolubie
Bezpieczeństwo dzieci w internecie to temat ważny i stale aktualny. Tempo w jakim rozwijają się nowe technologie wymaga ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. Kluczowe tutaj jest wiarygodne źródło informacji, każdy może wziąć udział w szkoleniu i zadawać pytania w jego trakcie.Spotkanie z rodzicami 23 stycznia 2020r.
ZAPRASZAM SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW

NA WYWIADÓWKĘ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 23 STYCZNIA 2020 R. O GODZINIE 15.00


Plan wywiadówki:

15.00 spotkanie ogólne na hali sportowej

15.30 zebrania w poszczególnych klasach


Agnieszka Pierzchała
Dyrektor SzkołyI BAL SYMPATYKÓW SZKOŁY

ZAELEKTRYZOWANI i ich eksperymenty
Nasi uczniowie oraz przedszkolaki mieli ostatnio okazję wzięcia udziału w niecodziennych zajęciach. O tym, że nauka może być ciekawa dowiedzieli się dzięki ZAELEKTRYZOWANYM i ich eksperymentom i doświadczeniom z chemii i fizyki. Były także zabawy z gazami: hel, ciekły azot i metan.
Klasa VII otrzymała tytuł "Klasy z empatią"
Z radością informujemy, ze klasa VII otrzymała tytuł "Klasy z empatią" potwierdzony certyfikatem PTMW.
W ramach akcji edukacyjnej uczniowie wykonali zadania odnoszące się do radzenia sobie w sytuacjach lękowych , do wsparcia w trudnych momentach i znaczenia pozytywnych komunikatów kierowanych do innycn
.

Pani kierownik Biblioteki Gminnej w Wilczycach czyta uczniom.
Odwiedziła naszą szkołę pani kierownik Biblioteki Gminnej w Wilczycach -p. Lidia Rutkowska. Celem wizyty było propagowanie czytania książek wśród dzieci. Uczestnikami spotkania były dzieci z przedszkola: grupy 3-6 latków oraz uczniowie z klas 1-3. Czytano następujące bajki: „Pani Zima”, „Opowieść wigilijna”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Piotruś Pan”.
Życzenia świąteczne.
Zdrowia, rodzinnego ciepła
oraz odpoczynku od trudności dnia codziennego.
Niechaj spełnią się marzenia i nadzieje,
które niosą ze sobą
Święta Bożego Narodzenia.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2020

życzą

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Wilczycach


WIGILIA SZKOLNA- ZMIANY GODZIN ODWOZÓW
WIGILIA SZKOLNA- ZMIANY GODZIN ODWOZÓW


12.00 Tułowice + Przezwody + Studzianki (dzieci młodsze klas 0 – V) bus nr. 1
12.00 Radoszki + Wysiadłów + Łukawa (dzieci młodsze klas 0 – V) bus nr. 2
12.00 Dacharzów + Zagrody + Pęczyny (dzieci młodsze klas 0 – V ) bus nr. 3
12.30 Bugaj + Kolonie Wilczyce (dzieci młodsze klas 0 – V ) bus nr. 2
12.30 Wilczyce Ostra Góra ( dzieci młodsze klas 0 – V ) bus nr. 3

13.00 Tułkowice + Zagrody + Przezwody + Pielaszów + Studzianki (klasy VI – VIII ) bus nr. 1
13.00 Bugaj +Kolonie Wil.+ Łukawa ( klasy VI – VIII )bus nr. 2

RANO DOWOZY BEZ ZMIAN
.
Zaduszki poetyckie

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"......


Listopad to miesiąc zadumy, to czas wspominania tych, którzy od nas odeszli. Czas na chwilę zatrzymania, zastanowienia się, powrócenia do dawnych czasów, czas rozmowy o naszych bliskich ,których dziś już z nami nie ma.
Mając na uwadze powyższe przesłania, w tym roku rozpoczęliśmy w naszej szkole tradycję "Zaduszek poetyckich".
Program tego poetyckiego spektaklu został przygotowany w oparciu o wiersze: Bolesława Leśmiana, Jana Lechonia, Jarosława Iwaszkiewicza, Władysława Broniewskiego, Katarzyny Kopczyńskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury i Leopolda Staffa. Oprawę muzyczną stanowiły utwory znanych polskich kompozytorów i znakomitych autorów tekstów takich jak Jonasz Kofta i Agnieszka Osiecka.


Konkurs na kartkę bożonarodzeniową
KONKURS


Świetlica szkolna ogłasza konkurs na kartkę bożonarodzeniową w dwóch kategoriach wiekowych ( klas 0 – III ) i (klas IV –VIII ). Format kartki nie większy niż A4, technika wykonania dowolna. Prace należy składać do wychowawcy świetlicy szkolnej- pani Barbary Grudzień lub pani Bożeny Mrozowskiej w terminie do 6 grudnia. Kartki konkursowe będą zaprezentowane szerszej publiczności w formie gazetki świetlicowej. O wynikach konkursu poinformujemy 10 grudnia na stronie internetowej szkoły jak i na łamach ogłoszeń szkolnych.

Zachęcamy wszystkich, czekają atrakcyjne nagrody !!!!!!

Na meczu Vive Kielce
W dniu 20.11.2019r. nasi mistrzowie w piłce ręcznej udali się do Kielc aby zobaczyć na żywo swoich idoli z PGE VIVE Kielce w trakcie meczu ligowego z KS Azoty Puławy.