Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Rada rodziców - skład

Rada Rodziców


Saja Malwina – przewodnicząca RR

Suter Justyna – zastępca przewodniczącego

Dajas Anna - skarbnik

Siatrak Agnieszka – zastępca skarbnika

Agnieszka Hała - sekretarz