Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Rada rodziców - konto do wpłat

Nr. konta: 44942900043005009357480002

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu o/Wilczyce.