Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Aktualności
PODSUMOWANIE WPŁAT I WYPŁAT RADY RODZICÓW
ZA OKRES 01-09-2020R-31-12-2020R
ROK SZKOLNY 2020
OD DNIA 01-09-2020R DO DNIA 31-12 -2020R.
WPLATY NA KWOTĘ 6592,05ZŁ
WYPŁATY NA KWOTĘ 2216,47 ZŁ
CZYLLI NA DZIEŃ 01-09-2020R NA KONCIE POZOSTAŁO PIENIĘDZY 3524,34ZŁ
3524,34ZŁ +(6592,05 ZŁ-PRZYCHODY )-(2216,47-ROZCHODY ) = 7899,92
NA DZIEŃ 31-12-2020R PO WSZYSTKICH WYDATKACH I WPŁATACH POZOSTAŁO NA KONCIE RADY RODZICÓW 7899,92Ł

ZESTAWIENIE WPŁAT I WYPŁAT RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJW WILCZYCACH ZA OKRES OD 01-09-2020R- DO 31-12- 2020 ROK.

PODSUMOWANIE WPŁAT I WYPŁAT RADY RODZICÓW ZA ROK 2019-2020


ROK SZKOLNY 2019
OD DNIA 22-11-2019R DO 31-12-2019R
WPŁATY I WYPŁATY NA KWOTĘ 650,05ZŁ

ROK SZKOLNY 2020
OD DNIA 01-01-2020R DO DNIA 14-07-2020R.
WPLATY NA KWOTĘ 5546,70ZŁ
WYPŁATY NA KWOTĘ 2672,41ZŁ
CZYLLI 650,05ZŁ+5546,70ZŁ-2672,41ZŁ=3524,34ZŁ
NA DZIEŃ 14-07-2020R POZOSTALO NA KONCIE RADY RODZICÓW 3524,34ZŁ


ROCZNE ZESTAWIENIE WPŁAT I WYPŁAT RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILCZYCACH ZA 2019ROK.

ROCZNE ZESTAWIENIE WPŁAT I WYPŁAT RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILCZYCACH ZA 2020 ROK.ROCZNE ZESTAWIENIE RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILCZYCACH ZA ROK 2019-2020

1. NA KOMITET RODZICIELKI ZA ROK SZKOLNY 2019-2020 WPŁACIŁO ŁĄCZNIE 42 OSOBY
13 OSÓB W ROKU 2019 I 29 OSÓB W ROKU 2020
42X50ZŁ= 2100,00 ZŁOTY

2.DAROWIZNY NA RZECZ SZKOŁY W TYM OSOBY PRYWATNE ,NAUCZYCIELE, PRACOWNICY SZKOŁY WPŁACIŁO RAZEM NA KWOTĘ 1673,09 ZŁ

3. W DNIU 01.02.2020. W DWORKU WILCZYCE ODBYŁ SIĘ 1 BAL SYMPATYKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ WILCZYCE NA RZECZ SZKOŁY, KTÓRY BYŁ PRZEZNACZONY NA CEL SZKOŁY. KWOTA ZEBRANA PODCZAS BALU TO 2120,00 ZŁOTY I ZOSTAŁY PRZEKAZANE NA RĘCE PANI DYREKTOR . NASTĘPNIE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY KASY W OBECNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY WILCZYCE A PRZEDSTAWICIELAMI RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILCZYCACH ,GDZIE NASTĄPIŁO ROZLICZENIE I PRZEKAZANIE ZEBRANEJ GOTÓWKI PODCZAS BALU JAK RÓWNIEŻ POZOSTAŁEJ GOTÓWKI Z ODBYTEGO BALU SYMPATYKÓW. PRZEKAZUJĄCYM BYŁA PANI DYREKTOR SZKOŁY WILCZYCE A PRZYJMUJĄCYM GOTÓWKĘ BYŁA SKARBNIK RADY RODZICÓW W WILCZYCACH.WSZYSTKIE PIENIĄDZE ZOSTAŁY WPŁACONE PRZEZ SKARBNIKA NA KONTO RADY RODZICÓW WILCZYCE NA NUMER 44 9429 004 3005 0093 5748 0002 W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SANDOMIERZU ODDZIAŁ WILCZYCE. PROTOK ROCZNE ZESTAWIENIE WPŁAT I WYPŁAT RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILCZYCACH ZA 2019ROK.


W dniu 25.10.2019 odbyło się spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach. Podczas spotkania RR zapoznała się ze Statutem oraz Programem Wychwawczo-Profilaktycznym Szkoły oraz wykazem dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020.
RR zaproponowała zmianę wysokości składki na Komitet Rodzicielski zaproponowano kwotę 50,00zł od rodziny. Z zebranych funduszy Rada Rodziców wraz z Dyrektorem Szkoły chce między innymi, ufundować nagrody rzeczowe dla wszystkich uczniów na koniec roku szkolnego, jak i dofinansować zakupy niektórych materiałów szkolnych. Składki można wpłacać na konto RR (w zakładce nr konta). Przy dokonaniu wpłaty należ podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. W przypadku jakichkolwiek pytań, wszelkie informacje na ten temat udzieli państwu Pani Anna Dajas pracownik Banku i Skarbnik Rady Rodziców.
Rada Rodziców zwraca się również prośbą o dobrowolne wpłaty na rzecz Szkoły w postaci tzw. Cegiełek przez Rodziców oraz innych członków społeczności, którzy zechcą wesprzeć jej działalność. Ze środków zebranych na koncie chcemy współfinansować niektóre z projektów takich jak imprezy szkolne, wycieczki dla dzieci, nagrody i wiele innych. Niebawem przygotowane zostaną ulotki ze szczegółowymi informacjami na ten temat.
Podczas spotkania pojawiła się również propozycja zorganizowania kiermaszu Bożonarodzeniowego w celu pozyskania niewielkich funduszy na rzecz Szkoły, osoby chętne zapraszamy do włączenia się.
Chcemy by rodzice zwrócili szczególną uwagę, na sprawy, które zostały poruszone podczas spotkania, m.in.
- dzieci przynoszą do szkoły dużą ilość pieniędzy, co może być wykorzystywane przez innych
- dzieci jedzą i kupują co chcą i ile chcą, nie ma nad tym żadnej kontroli osoby dorosłej, kilka batonów dziennie to nie najlepszy sposób na dobrą dietę dla dziecka
- dzieci wyrzucają swoje drugie śniadania (kanapki, bułeczki) do koszy na śmieci, brak szacunku dla jedzenia.

Apel Rady Rodziców
Zachęcamy do korzystania i systematycznego sprawdzania e-dziennika.
Prosimy o niepodważanie autorytetu nauczyciela w domu wobec dzieci i nielekceważenie informacji, które przekazują.

Rada Rodziców wraz panią Dyrektor zachęca wszystkich przedstawicieli trójek klasowych jak i Rodziców do uczestnictwa w spotkaniach Rady Rodziców. Wspólnie na pewno uda Nam się zrobić więcej!!!